Home
Declaratie Service
Wat doen wij
Extra service
Websites
Afkortingen
Contact
Disclaimer
Privacyreglement
Informatie aanvragen
Contact
Sitemap
DA-Service
Declaratie Administratie Service
Afkortingen

AGB

Algemeen GegevensBeheer

BSN

BurgerServiceNummer

COV

Controle Op Verzekeringsrecht

EPD

Elektronisch PatiëntenDossier

HIS

HuisartsenInformatieSysteem

ION

Inschrijving Op Naam

LHV

Landelijke Huisartsen Vereniging

LSP

Landelijk SchakelPunt

NAW

Naam, Adres en Woonplaats

SBV-z

Sectoriale BerichtenVoorziening in de zorg

UZI

Unieke ZorgverlenersIdentificatie

UZOVI

Unieke ZOrgVerzekeraarsIdentificatie

VECOZO

VEilige COmmunicatie in de ZOrg